ขั้นตอนการสั่งทำของที่ระลึกพรีเมี่ยม

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-01

แจ้งรายละเอียดสินค้า

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-02

ยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงินมัดจำ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-03

ยืนยันรูปแบบ

ดำเนินการผลิต

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

  • เลือกสินค้าที่ต้องการนำมาทำเป็นของที่ระลึกพรีเมี่ยมจากหน้าเว็บไซต์ โดยแจ้ง ชื่อสินค้า สี จำนวน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ และระบุเวลาที่ต้องใช้สินค้า ส่งมาทาง E-mail เมื่อได้รับแล้วทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 2 สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%

  • สรุปออเดอร์ของที่ระลึกพรีเมี่ยมที่ต้องการ ยืนยันการสั่งซื้อ หากมีการทำใบเสนอราคา ลูกค้าเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และดำเนินการชำระเงินมัดจำ 50%

 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันรูปแบบงานของที่ระลึกพรีเมี่ยม

  • ลูกค้าตรวจสอบแบบงานของที่ระลึกพรีเมี่ยมก่อนขึ้นงานจริง ตรวจสอบการวางแบบโลโก้ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ พร้อมยืนยันความถูกต้องของแบบงาน

ขั้นตอนที่ 4 เริ่มดำเนินการผลิตของที่ระลึกพรีเมี่ยม

  • ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 5 ชำระเงินส่วนที่เหลือ และจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร ตามวันที่นัดหมาย

  • เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-พรีเมี่ยม-02
AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-พรีเมี่ยม-02
ตัวอย่างงานพรีเมี่ยม-ปากกา lamy สลักชื่อ
ตัวอย่างงานพรีเมี่ยม-ปากกา lamy สลักชื่อ

บริการของเรา

Pen & Gift ให้บริการแบบ One Stop Service ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ออกแบบ และสร้างสรรค์ของที่ระลึกพรีเมี่ยมของคุณ
ได้อย่างสวยงาม มีระดับ และสามารถสร้างความประทับให้กับผู้รับได้อย่างแน่นอน

CONCEPT DESIGNER SERVICES
บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ วางโลโก้ การสร้างลวดลายลงบนของที่ระลึกพรีเมี่ยมสตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ขององค์กร

CREATIVE& DESIGN SERVICES
บริการคิด และออกแบบกราฟฟิก ด้วยดีไซเนอร์มืออาชีพ ที่ช่วยให้ของที่ระลึกพรีเมี่ยม โลโก้ และผลิตภัณฑ์ของคุณสวยงาม โดดเด่น

 

PACKAGING DESIGN SERVICES
บริการออกแบบกล่องของขวัญพรีเมี่ยม พิมพ์ภาพ สกรีนโลโก้ ลงบนกล่องของขวัญ แบบครบวงจร

TECHNICAL DESIGN SERVICES
บริการออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนโลโก้ งานยิงเลเซอร์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

PREMIUM GIFT CONCEPT
บริการจัดหาสินค้าของที่ระลึกพรีเมี่ยมหรือสินค้าที่ช่วยส่งเสริมการขายคุณภาพดี และเหมาะกับองค์กรของคุณ

DELIVERY
มีบริการจัดส่งของที่ระลึกพรีเมี่ยม อย่างมีคุณภาพ แพ็คสินค้าอย่างดีก่อนจัดส่ง และส่งตามระยะเวลาที่กำหนด

 

ปรึกษาทีมงาน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ในการสั่งทำของที่ระลึกพรีเมี่ยม

Pen&Gift QR code-Size L

ลูกค้าของเรา

ขั้นตอนการสั่งทำของที่ระลึกพรีเมี่ยม

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-01

แจ้งรายละเอียดสินค้า

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-02

ยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงินมัดจำ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-03

ยืนยันรูปแบบ

ดำเนินการผลิต

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ

  • เลือกสินค้าที่ต้องการนำมาทำเป็นของที่ระลึกพรีเมี่ยมจากหน้าเว็บไซต์ โดยแจ้ง ชื่อสินค้า สี จำนวน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ และระบุเวลาที่ต้องใช้สินค้า ส่งมาทาง E-mail เมื่อได้รับแล้วทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 2 สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%

  • สรุปออเดอร์ของที่ระลึกพรีเมี่ยมที่ต้องการ ยืนยันการสั่งซื้อ หากมีการทำใบเสนอราคา ลูกค้าเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และดำเนินการชำระเงินมัดจำ 50%

 ขั้นตอนที่ 3 ยืนยันรูปแบบงานของที่ระลึกพรีเมี่ยม

  • ลูกค้าตรวจสอบแบบงานของที่ระลึกพรีเมี่ยมก่อนขึ้นงานจริง ตรวจสอบการวางแบบโลโก้ รูปแบบของบรรจุภัณฑ์ พร้อมยืนยันความถูกต้องของแบบงาน

ขั้นตอนที่ 4 เริ่มดำเนินการผลิตของที่ระลึกพรีเมี่ยม

  • ทางบริษัทจะดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 5 ชำระเงินส่วนที่เหลือ และจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร ตามวันที่นัดหมาย

  • เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-พรีเมี่ยม-02
AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-พรีเมี่ยม-02
ตัวอย่างงานพรีเมี่ยม-ปากกา lamy สลักชื่อ
ตัวอย่างงานพรีเมี่ยม-ปากกา lamy สลักชื่อ

บริการของเรา

Pen & Gift ให้บริการแบบ One Stop Service ด้วยทีมงานมืออาชีพที่ออกแบบ และสร้างสรรค์ของที่ระลึกพรีเมี่ยมของคุณ
ได้อย่างสวยงาม มีระดับ และสามารถสร้างความประทับให้กับผู้รับได้อย่างแน่นอน

CONCEPT DESIGNER SERVICES
บริการออกแบบผลิตภัณฑ์ วางโลโก้ การสร้างลวดลายลงบนของที่ระลึกพรีเมี่ยมสตามความต้องการของลูกค้า เพื่อให้เข้ากับคอนเซปต์ขององค์กร

CREATIVE& DESIGN SERVICES
บริการคิด และออกแบบกราฟฟิก ด้วยดีไซเนอร์มืออาชีพ ที่ช่วยให้ของที่ระลึกพรีเมี่ยม โลโก้ และผลิตภัณฑ์ของคุณสวยงาม โดดเด่น

 

PACKAGING DESIGN SERVICES
บริการออกแบบกล่องของขวัญพรีเมี่ยม พิมพ์ภาพ สกรีนโลโก้ ลงบนกล่องของขวัญ แบบครบวงจร

TECHNICAL DESIGN SERVICES
บริการออกแบบของที่ระลึกพรีเมี่ยมโดยใช้เทคโนโลยีการพิมพ์สกรีนโลโก้ งานยิงเลเซอร์ที่มีคุณภาพดีที่สุด

PREMIUM GIFT CONCEPT
บริการจัดหาสินค้าของที่ระลึกพรีเมี่ยมหรือสินค้าที่ช่วยส่งเสริมการขายคุณภาพดี และเหมาะกับองค์กรของคุณ

DELIVERY
มีบริการจัดส่งของที่ระลึกพรีเมี่ยม อย่างมีคุณภาพ แพ็คสินค้าอย่างดีก่อนจัดส่ง และส่งตามระยะเวลาที่กำหนด

ปรึกษาทีมงาน เพื่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติม
ในการสั่งทำของที่ระลึกพรีเมี่ยม

Pen&Gift QR code-Size L

ลูกค้าของเรา