ขั้นตอนสั่งปากกาสลักชื่อ

ขั้นตอนการสั่งซื้อปากกาสลักชื่อบนเว็บไซต์

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-01

เลือกสินค้าที่สามารถสลักชื่อได้

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-02

เลือกฟ้อนต์และแจ้งข้อความที่ต้องการ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-03

ชำระเงิน ยืนยันการสั่งซื้อ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-04

รอรับสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรายการสินค้า หรือปากกาสลักชื่อที่ต้องการสั่งซื้อ ตามรายการสินค้าที่โชว์อยู่บนหน้าเว็บไซต์

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อเลือกรายการสินค้า หรือปากกาสลักชื่อได้แล้ว เลือกจำนวนในการสั่งซื้อ แล้วกดปุ่มหยิบใส่ตะกร้าเข้าสู่การชำระเงิน

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่ตะกร้าสินค้าเพื่อเช็ครายการสั่งซื้อทั้งหมด ทำการกดปุ่มสั่งซื้อ และชำระเงิน

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 4

 • กรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า รายละเอียดการติดต่อเบอร์โทร และอีเมล์ ให้ครบถ้วน
 • เลือกรูปแบบการส่งสินค้า และบริการสลักชื่อ (เลือกอันใดอันหนึ่ง)

หมายเหตุ :

ถ้าเลือก บริการสลักชื่อ สินค้าพร้อมส่งสำหรับลูกค้าที่ซื้อด้ามเดียวเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อ 2 ด้ามขึ้นไปให้ทำการแจ้งมาทางข้อมูลติดต่อ Line ID : @penandgift, Hotline : 099 494-1985, Email : penandgift@gmail.com

 • ถ้าลูกค้าสั่งซื้อปากกา 1 ด้าม แล้วต้องการสั่งทำเป็นปากกาสลักชื่อ ให้ระบุรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง คือ ระบุตำแหน่งวางอักษรชื่อ, แบบฟอนต์ตัวอักษรที่จะใช้ (บอกรหัสของฟอนต์) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อที่จะสลัก

ตัวอย่างการสั่งปากกาสลักชื่อ

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

 • ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย และทำการกดปุ่มสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 5

สำเร็จขั้นตอนในการสั่งซื้อปากกาสลักชื่อ

 • ระบบจะทำการแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไปทางอีเมล์ ให้ลูกค้าเช็คข้อมูลการสั่งซื้อได้อีกครั้ง
 • ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ (โดยการเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงินชำระค่าสินค้า)
 • เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าเรียบร้อย ให้ส่งหลักฐานการชำระมาทางอีเมล์ หรือทางไลน์ โดยแจ้งรหัสการสั่งซื้อให้ทางเราทราบด้วย
 • เมื่อทางเราได้หลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าเรียบร้อย จะทำการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าทันที พร้อมแจ้งหมายเลข (โค้ดรหัส) การส่งสินค้า เพื่อติดตามสถานะการส่งสินค้า ระยะเวลาการส่งสินค้า 3-7 วันทำการ

หรือสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @penandgift

Pen&Gift QR code-Size L
AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-สลักชื่อ
AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-สลักชื่อ-2

ขั้นตอนการสั่งซื้อปากกาสลักชื่อบนเว็บไซต์

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-01

เลือกสินค้าที่สามารถสลักชื่อได้

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-02

เลือกฟ้อนต์และแจ้งข้อความที่ต้องการ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-03

ชำระเงิน ยืนยันการสั่งซื้อ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-04

รอรับสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรายการสินค้า หรือปากกาสลักชื่อที่ต้องการสั่งซื้อ ตามรายการสินค้าที่โชว์อยู่บนหน้าเว็บไซต์

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อเลือกรายการสินค้า หรือปากกาสลักชื่อได้แล้ว เลือกจำนวนในการสั่งซื้อ แล้วกดปุ่มหยิบใส่ตะกร้าเข้าสู่การชำระเงิน

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่ตะกร้าสินค้าเพื่อเช็ครายการสั่งซื้อทั้งหมด ทำการกดปุ่มสั่งซื้อ และชำระเงิน

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 4

 • กรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า รายละเอียดการติดต่อเบอร์โทร และอีเมล์ ให้ครบถ้วน
 • เลือกรูปแบบการส่งสินค้า และบริการสลักชื่อ (เลือกอันใดอันหนึ่ง)

หมายเหตุ :

ถ้าเลือก บริการสลักชื่อ สินค้าพร้อมส่งสำหรับลูกค้าที่ซื้อด้ามเดียวเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าต้องการสั่งซื้อ 2 ด้ามขึ้นไปให้ทำการแจ้งมาทางข้อมูลติดต่อ Line ID : @penandgift, Hotline : 099 494-1985, Email : penandgift@gmail.com

 • ถ้าลูกค้าสั่งซื้อปากกา 1 ด้าม แล้วต้องการสั่งทำเป็นปากกาสลักชื่อ ให้ระบุรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง คือ ระบุตำแหน่งวางอักษรชื่อ, แบบฟอนต์ตัวอักษรที่จะใช้ (บอกรหัสของฟอนต์) พร้อมระบุรายละเอียดชื่อที่จะสลัก

ตัวอย่างการสั่งปากกาสลักชื่อ

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

 • ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อย และทำการกดปุ่มสั่งซื้อ

ขั้นตอนที่ 5

สำเร็จขั้นตอนในการสั่งซื้อปากกาสลักชื่อ

 • ระบบจะทำการแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไปทางอีเมล์ ให้ลูกค้าเช็คข้อมูลการสั่งซื้อได้อีกครั้ง
 • ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคารได้ (โดยการเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงินชำระค่าสินค้า)
 • เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าเรียบร้อย ให้ส่งหลักฐานการชำระมาทางอีเมล์ หรือทางไลน์ โดยแจ้งรหัสการสั่งซื้อให้ทางเราทราบด้วย
 • เมื่อทางเราได้หลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าเรียบร้อย จะทำการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าทันที พร้อมแจ้งหมายเลข (โค้ดรหัส) การส่งสินค้า เพื่อติดตามสถานะการส่งสินค้า ระยะเวลาการส่งสินค้า 3-7 วันทำการ

หรือสั่งซื้อสินค้าแอดไลน์ @penandgift

Pen&Gift QR code-Size L
AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-สลักชื่อ
AW-Web-PNG-home-slider-ตัวอย่าง-Lamy-สลักชื่อ-2