AW-Web-PNG-ขั้นตอนการสั่งซื้อสินค้า-H

ขั้นตอนการสั่งซื้อปากกาสลักชื่อ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-01

เลือกสินค้าที่สามารถสลักชื่อได้

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-02

เลือกฟ้อนต์และแจ้งข้อความที่ต้องการ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-03

ชำระเงิน ยืนยันการสั่งซื้อ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนปากกาสลักชื่อ-04

รอรับสินค้า

ขั้นตอนที่ 1

เลือกรายการสินค้าที่ต้องการสั่งซื้อ ตามรายการสินค้าที่โชว์อยู่บนหน้าเว็บไซต์

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 2

เมื่อเลือกรายการสินค้าได้แล้ว เลือกจำนวนในการสั่งซื้อ แล้วกดปุ่มหยิบใส่ตะกร้าเข้าสู่การชำระเงิน

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 3

ไปที่ตะกร้าสินค้าเพื่อเช็ครายการสั่งซื้อทั้งหมด > แล้วทำการกดปุ่มสั่งซื้อ และชำระเงิน

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 4

1. กรอกข้อมูลชื่อ – นามสกุล ที่อยู่ในการจัดส่งสินค้า รายละเอียดการติดต่อเบอร์โทร และอีเมล์ ให้ครบถ้วน
2. เลือกรูปแบบการส่งสินค้า และบริการสลักชื่อ (เลือกอันใดอันหนึ่ง)
หมายเหตุ :
• ถ้าเลือก บริการสลักชื่อ สินค้าพร้อมส่งสำหรับลูกค้าที่ซื้อด้ามเดียวเท่านั้น แต่ถ้าลูกค้าซื้อ 2 ด้ามขึ้นไปให้ทำการแจ้งมาทางข้อมูลติดต่อ Line ID : @penandgift, Hotline : 099 494-1985, Email : penandgift@gmail.com
3. ถ้าลูกค้าสั่งซื้อปากกา 1 ด้าม (แล้วต้องการสลักชื่อ) ให้ระบุรายละเอียดตามตัวอย่างด้านล่าง คือ ระบุตำแหน่งวางอักษรชื่อ, แบบฟอนต์ตัวอักษรที่จะใช้ (บอกรหัสของฟอนต์), ระบุรายละเอียดชื่อที่จะสลัก
ตัวอย่าง
4. ตรวจสอบข้อมูลให้เรียบร้อยแล้ว > ทำการกดปุ่มสั่งซื้อ

วิธีการซื้อสินค้าบนเว็บไซต์ Pen&Gift

ขั้นตอนที่ 5

สำเร็จขั้นตอนในการสั่งซื้อ
• ระบบจะทำการแจ้งรายละเอียดการสั่งซื้อไปทางอีเมล์ ให้ลูกค้าเช็คข้อมูลการสั่งซื้อได้อีกครั้ง
• ลูกค้าสามารถชำระเงินผ่านทางธนาคาร (โดยเลือกธนาคารที่ต้องการโอนเงินชำระค่าสินค้า)
• เมื่อลูกค้าชำระค่าสินค้าเรียบร้อย ให้ส่งหลักฐานการชำระมาทางอีเมล์ หรือทางไลน์ โดยแจ้งรหัสการสั่งซื้อให้ทางเราทราบด้วย
• เมื่อทางเราได้หลักฐานการโอนชำระค่าสินค้าเรียบร้อย จะทำการส่งสินค้าไปให้ลูกค้าทันที และจะแจ้งหมายเลข (โค้ดรหัส) การส่งสินค้า เพื่อติดตามสถานะการส่งสินค้า ระยะเวลาการส่งสินค้า 3-7 วันทำการ

หรือแอดไลน์สั่งซื้อสินค้าได้ที่ @penandgift

Pen&Gift QR code-Size L

ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม ของขวัญ ของที่ระลึก

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-01

แจ้งรายละเอียดสินค้า

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-02

ยืนยันการสั่งซื้อ ชำระเงินมัดจำ

P&G-Web-home-Icon-ขั้นตอนการสั่งสินค้าพรีเมี่ยม-ของขวัญ-ของที่ระลึก-03

ยืนยันรูปแบบ

ดำเนินการผลิต

ขั้นตอนการสั่งทำของที่ระลึกพรีเมี่ยม

ขั้นตอนที่ 1 แจ้งรายละเอียดสินค้าที่ต้องการ
เลือกสินค้าที่ต้องการจากหน้าเว็บไซต์ โดยแจ้ง ชื่อสินค้า สี จำนวน พร้อมแนบไฟล์โลโก้ และระบุเวลาที่ต้องใช้สินค้า ส่งมาทาง E-mail เมื่อได้รับแล้วทางร้านจะดำเนินการติดต่อกลับ

ขั้นตอนที่ 2
สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%
สรุปออเดอร์ ยืนยันการสั่งซื้อ หากมีการทำใบเสนอราคา ลูกค้าเซ็นอนุมัติสั่งซื้อ และชำระเงินมัดจำ 50%

ขั้นตอนที่ 3
ยืนยันรูปแบบงาน
ลูกค้าตรวจสอบงาน การวางแบบโลโก้ Packaging ของสินค้า และยืนยันความถูกต้องของแบบงาน

ขั้นตอนที่ 4
เริ่มดำเนินการผลิต
ดำเนินการผลิตสินค้า โดยแจ้งความคืบหน้าของงานให้ลูกค้าทราบเป็นระยะ เพื่อให้ลูกค้าได้เตรียมดำเนินการชำระเงินส่วนที่เหลือ ก่อนวันจัดส่งสินค้า

ขั้นตอนที่ 5
ชำระเงินส่วนที่เหลือ และจัดส่งสินค้าพร้อมเอกสาร ตามวันที่นัดหมาย
เมื่อทางร้านได้รับยอดเงินชำระส่วนที่เหลือแล้ว จะทำการจัดส่งสินค้าตามที่อยู่ที่แจ้งไว้ในวันนัดหมาย

ขอใบเสนอราคาผ่าน LINE

Pen&Gift QR code-Size L