Pen & Gift ร่วมมือกับมูลนิธิ The Voice ภายใต้ ‘โครงการ ‘Hoshi’ ปันสุข ให้น้องสี่ขา’

Pen & Gift x The voice foundation
Pen & Gift x The voice foundation

Pen & Gift ร่วมมือกับมูลนิธิ The Voice ภายใต้ ‘โครงการ ‘Hoshi’ ปันสุข ให้น้องสี่ขา’ เมื่อซื้อสินค้า LAMY Safari Rollerball Pen x Hoshi Mascot รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับมูลนิธิ The Voice เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น

ที่มาและความสำคัญของ โครงการ ‘Hoshi ปันสุข ให้น้องสี่ขา’
ปฏิเสธไม่ได้ว่าสุนัข และแมวจรจัดในประเทศไทยถูกมองมาเป็นปัญหาทางสังคม และสร้างผลกระทบทางด้านต่าง ๆ อย่างมากมาย ทั้งปัญหาทางด้านเป็นอันตรายต่อมนุษย์ ปัญหาทางด้านการเห่าหอนสร้างมลภาวะทางเสียง การวิ่งข้ามถนนตัดหน้ารถซึ่งเสี่ยงทำให้เกิดอุบัติเหตุบนท้องถนน คุ้ยขยะ และขับถ่ายไม่เป็นที่ ในปัจจุบันสุนัข และแมวจรจัดในประเทศไทยมีจำนวนเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ทำให้เกิดปัญหาดังกล่าวที่ไม่สามารถแก้ไขได้ เพราะไม่สามารถควบคุมการเพิ่มจำนวนของสุนัข และแมวจรจัดได้

Pen & Gift x The voice foundation

แต่ในปัจจุบันมีมูลนิธิ และโครงการต่าง ๆ ที่จัดตั้งขึ้นเพื่อช่วยเหลือ ควบคุม และดูแล สุนัข และแมวจรจัด อาทิ ช่วยเหลือเรื่องการควบคุมการเพิ่มจำนวน และควบคุมโรคที่จะเกิดขึ้นกับสุนัข และแมว รวมไปถึงการรับเลี้ยง รับบริจาคอาหาร รับบริจาคเงินช่วยเหลือเพื่อเป็นค่าใช้จ่ายในการดูแลรักษา และหาบ้านให้สุนัข และแมว

Pen & Gift x The voice foundation

‘มูลนิธิ The Voice เสียงจากเรา’ ของ ‘คุณเก๋ชลดา’ ก่อตั้งเมื่อปี 2554 เป็นองค์กรไม่แสวงหาผลกำไร เพื่อส่งเสริมสวัสดิภาพสัตว์ในประเทศไทย มุ่งเน้นแก้ปัญหาสุนัขและแมวจรจัด ช่วยเหลือและรักษาสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ประสบอุบัติเหตุ ควบคู่ไปกับการผลักดันกฎหมายและนโยบายอย่างรอบด้าน อีกทั้งยังจัดกิจกรรมปลูกฝังความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับสัตว์เลี้ยง เพื่อสร้างสังคมที่ปราศจากสุนัขและแมวจรจัดอย่างยั่งยืน

Pen & Gift x The voice foundation

เนื่องด้วย Pen & Gift ได้เปิดตัวสินค้าใหม่ เป็นปากกา LAMY พร้อมมาสคอต และปากกา LAMY สกรีนคาแร็กเตอร์ ‘Hoshi’ ซึ่งตัว ‘Hoshi’ นั้นมีคาแร็กเตอร์เป็น ’น้องแมว’ สุดน่ารัก ทาง Pen & Gift เล็งเห็นความสำคัญในแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการตระหนักถึงปัญหาในสังคม และลงมือช่วยเหลือ โดยการจัดกิจกรรมภายใต้โครงการ “Hoshi ปันสุข ให้น้องสี่ขา” โดยหักรายได้ส่วนหนึ่งจากการจำหน่าย LAMY Safari Rollerball Pen x Hoshi Lucky Mascot และนำไปบริจาคให้กับ “มูลนิธิ The Voice เสียงจากเรา” ของ “คุณเก๋ชลดา” โดยกิจกรรมนี้จะจัดขึ้นเป็นเวลา 3 เดือน ในช่วงเดือน กุมภาพันธ์ ถึงเดือนเมษายน พ.ศ. 2564

Pen & Gift x The voice foundation

ทั้งนี้ Pen & Gift และลูกค้าของ Pen & Gift จะได้เป็นส่วนหนึ่งในการช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น และยังเป็นการส่งเสริมแนวคิดด้านความรับผิดชอบต่อสังคม ในการตระหนักถึงปัญหาในสังคม และลงมือช่วยเหลือ อีกทั้งยังเป็นการปลูกฝังการมีส่วนรวมในการทำความดี และมีจิตสำนึกในการช่วยเหลือสังคมอีกด้วย

ปากกา LAMY Safari Rollerball สุดฮิต สกรีน Hoshi น้องเหมียวนำโชค พร้อม Mascot และกล่องสุด Cute ~ Collection พิเศษวางจำหน่ายที่เดียวที่ Pen & Gift เท่านั้น ! ทั้งเซ็ตราคาเพียง 750 บาท รายได้ส่วนหนึ่งมอบให้กับ ‘มูลนิธิ The Voice’ เพื่อช่วยเหลือสัตว์ที่ถูกทิ้ง ถูกทำร้าย ได้รับอุบัติเหตุ ให้มีคุณภาพชีวิตที่ดีขึ้น กิจกรรมสิ้นสุดในวันที่ 15 เมษายน ศกนี้ มาร่วมทำบุญด้วยกันนะ เหมียว ●ω● ~

Pen & Gift x The voice foundation